รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th