รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th