รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th