รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรียนศัพท์จากข่าว ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th