รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 มกราคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th