รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th