รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th