รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th