รู้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th