รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th