รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th