สุนทรพจน์

ปาฐกถา โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนปีที่ 48

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลำดับที่ 39 ณ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Track 1.5

สุนทรพจน์ 2015 - Nina Hachigian

สุนทรพจน์ 2014 - ALICIA DELA ROSA-BALA

สุนทรพจน์ 2011 - Mr. S. Pushpanathan

สุนทรพจน์ 2009 - Mr. S. Pushpanathan

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th