สุนทรพจน์

Secretary-General of ASEAN's Condolence Letter on Extensive Flooding in Myanmar

Secretary-General of ASEAN's Condolence Letter on the Earthquake in Lombok, Indonesia

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อความสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ..

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงประธานาธิบดี และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

คำกล่าวของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างการแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของอูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนายคิม จอง อุน ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

นายกรัฐมนตรีมีข้อความสารแสดงความยินดีถึงตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งสารแสดงความยินดีถึง นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสรับตำแหน่งตามมติของที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งสารแสดงความยินดีถึง นายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรี และ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกรัฐมนตรีมีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายสี จิ้นผิง ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีน และนายหลี่ เค่อเฉียง ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th