แถลงการณ์

Opening Remarks by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand

แถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖

Joint Statement of The ASEAN-Australia Special Summit: The Sydney Declaration

ถ้อยแถลงของไทยต่อพัฒนาการบนคาบสมุทรเกาหลี

Joint Statement of the Sixteenth AEM-EU Trade Commissioner Consultations

Joint Statement of The Fourth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Intersessional Ministerial Meeting

Joint Statement by the ASEAN Defence Ministers on Countering Terrorism in ASEAN

Press Statement by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers' Retreat

Joint Media Statement of The Twenty-First Meeting of ASEAN Tourism Ministers

Joint Press Statement 25th ASEAN-EU Joint Cooperation Committee (JCC) Meeting convenes in Jakarta

Press Statement by H.E. Mr. Vivian Balakrishnan, Minister of Foreign Affairs of Singapore and Chairman of the ASEAN Foreign Ministers' Retreat

Press Statement on the End of Mission Statement by Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar as delivered on 1 February 2018 in Seoul, the Republic of Korea

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th