แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ

CHAIRMAN'S STATEMENT OF THE 23rd ASEAN REGIONAL FORUM VIENTIANE, LAO PDR, 26 JULY 2016

แถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

แถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17

แถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 6

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และเลขาธิการอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อเหตุจับตัวประกัน ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

แถลงการณ์ 2009 - MR. S. PUSHPANATHAN

แถลงการณ์ 2009 - MR. S. PUSHPANATHAN 2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th