แถลงการณ์

Chairman's Statement of The 15th ASEAN-India Summit

Chairman's Statement of The 9th ASEAN-United Nations Summit

Chairman's Statement of The 5th ASEAN-U.S. Summit to Commemorate The 40th Anniversary of ASEAN-U.S. Dialogue Relations

แถลงการณ์ต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

Joint Press Statement of The 13th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) + Australia Consultation

Chair's Statement of the 13th ASEM Foreign Ministers' Meeting

Chairman's Statement of The 20th ASEAN-Japan Summit

Chairman's Statement of The 19th ASEAN-Republic of Korea Summit

Chairman's Statement of The 20th ASEAN Plus Three Commemorative Summit

Joint Press Statement of The 21st Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs and Its Related Meetin

East Asia Summit Leaders' Statement on Chemical Weapons

EAS Leaders' Statement on Countering Ideological Challenges of Terrorism and Terrorist Narratives and Propaganda

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th