แถลงการณ์

ถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเวียดนาม

Chairman's Statement of The 24th ASEAN Regional Forum

Joint Statement on the 40th Anniversary of the Establishment of ASEAN-EU Dialogue Relations

ASEAN-EU Plan of Action (2018-2022)

ASEAN-EU Statement on the Paris Agreement: Reaffirming Commitment to Cooperation to Address the Shared Challenge of Climate Change

Statement of ASEAN and Russia Ministers of Foreign Affairs on Joint Efforts to Counter International Terrorism

Chairman's Statement of The 18th ASEAN Plus Three Foreign Ministers' Meeting

Chairman's Statement of The ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 Sessions with The Dialogue Partners

Statement on the International Day for Biological Diversity

The Joint Statement of the 20th ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting

Chairman's Statement: 30th ASEAN Summit

Joint Statement 10th Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Summit

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th