แถลงการณ์

East Asia Summit Leaders' Statement on Chemical Weapons

EAS Leaders' Statement on Countering Ideological Challenges of Terrorism and Terrorist Narratives and Propaganda

East Summit Leaders' Statement on Cooperation in Poverty Alleviation

East Asia Summit Leaders' Declaration on Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

Chairman's Statement of the 31st ASEAN Summit

Chairman's Statement of the 20th ASEAN-China Summit

Joint Media Statement of the 7th Session of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee

Joint Declaration of The ASEAN Defence Ministers on Partnering for Change, Engaging The World

Joint Media Statement of The Seventeenth ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST-17)

นายกรัฐมนตรีมีข้อความสารแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเวียดนาม

Chairman's Statement of The 24th ASEAN Regional Forum

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th