แถลงการณ์

PM Lee Hsien Loong launches Singapore's chairmanship of ASEAN 2018 at the Experience ASEAN carnival at Bishan-Ang Mo Kio Park on 12 January 2018

Statement of the Secretary-General of ASEAN, H.E. Dato Lim Jock Hoi, on the Landfall of Tropical Storm Tembin (Vinta)

Siem Reap Declaration

The 17th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting and Related Meetings

Joint Media Statement of The Sixth ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (6th AMMIN)

Chairman's Statement of The 15th ASEAN-India Summit

Chairman's Statement of The 9th ASEAN-United Nations Summit

Chairman's Statement of The 5th ASEAN-U.S. Summit to Commemorate The 40th Anniversary of ASEAN-U.S. Dialogue Relations

แถลงการณ์ต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

Joint Press Statement of The 13th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) + Australia Consultation

Chair's Statement of the 13th ASEM Foreign Ministers' Meeting

Chairman's Statement of The 20th ASEAN-Japan Summit

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th