แถลงการณ์

Chairman's Statement of the 32nd ASEAN Summit

Joint Media Statement - 14th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and 5th Conference of ASEAN+3 Ministers Responsible for Information

ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ASEAN FOREIGN MINISTERS? STATEMENT ON THE SITUATION IN SYRIA

Opening Remarks by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand

แถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖

Joint Statement of The ASEAN-Australia Special Summit: The Sydney Declaration

ถ้อยแถลงของไทยต่อพัฒนาการบนคาบสมุทรเกาหลี

Joint Statement of the Sixteenth AEM-EU Trade Commissioner Consultations

Joint Statement of The Fourth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Intersessional Ministerial Meeting

Joint Statement by the ASEAN Defence Ministers on Countering Terrorism in ASEAN

Press Statement by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers' Retreat

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th