แถลงการณ์

คำแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘

Press Statement by His Excellency General Prayut Chan-o-cha (Ret.)

30th ASEAN-Australia Forum Co-Chairs' Summary

ASEAN Foreign Ministers' Statement on the Terrorist attacks in Surabaya and Pekanbaru, Indonesia

Joint Statement of the 21st ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting

Chairman's Statement of the 32nd ASEAN Summit

Joint Media Statement - 14th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and 5th Conference of ASEAN+3 Ministers Responsible for Information

ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ASEAN FOREIGN MINISTERS? STATEMENT ON THE SITUATION IN SYRIA

Opening Remarks by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand

แถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖

Joint Statement of The ASEAN-Australia Special Summit: The Sydney Declaration

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th