แถลงการณ์

ประเทศอาเซียนและจีนพร้อมร่วมกันรักษาปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรื่องเหตุระเบิดที่ Cathedral of Our Lady Mount Carmel ที่จังหวัดซูลู ฟิลิปปินส์

สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

สารจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

ASEAN Secretary-General's letters of condolence to the Government and People of Indonesia on Donggala and Palu earthquake and Tsunami

7th Meeting of The Sub-Regional Ministerial Steering Committee On Transboundary Haze Pollution In The Mekong Sub-Region

การให้ความช่วยเหลือของไทยในกรณีอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ASEAN FMs' Statement on the Collapse of the Saddle Dam of the Xe Pien-Xe Namnoy Hydropower Project in Attapeu Province, Lao PDR

Secretary General of ASEAN's Condolence Letter on Tropical Storm Son-Tinh

The Fifth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Intersessional Ministerial Meeting

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว

คำแถลงต่อสื่อมวลชนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th