แถลงการณ์

Chairman's Statement of The 14th East Asia Summit

Chairman's Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit

Chairman's Statement of the 7th ASEAN-United States Summit

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒

Joint Ministerial Statement of The Twenty-First ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council

31st ASEAN-Australia Forum Co-Chairs Summary

Joint Statement of the 22nd ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting

Joint Press Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade

Joint Media Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris

Joint Media Statement of The 7th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Intersessional Ministerial Meeting

ประเทศอาเซียนและจีนพร้อมร่วมกันรักษาปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรื่องเหตุระเบิดที่ Cathedral of Our Lady Mount Carmel ที่จังหวัดซูลู ฟิลิปปินส์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th