เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น สู่ความท้าทายแห่งโลกธุรกิจในอนาคต

(PDF 1.84 MB)

Business Strategy Case from Japan การบริการสไตล์ญี่ปุ่น (ometenashi) จะ Maintain ต่อไปได้หรือไม่

(PDF 1.38 MB)

ทิศทางอาหารแปรรูปไทยในตลาด CLMV

(PDF 995.61 KB)

APSC Blueprint 2025 และการสร้างสังคมอาเซียนปลอดภัย

(PDF 1.19 MB)

จับตาเวียดนามกับโครงการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร

(PDF 157.02 KB)

เวียดนามเสือตัวใหม่อาเซียน ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แซงไทยปี '57: คาดปี '62 ส่งออกแตะแสนล้านดอลลาร์ฯ

(PDF 89.01 KB)

คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี '60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ ... จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว

(PDF 82.96 KB)

ปี 2560 เวียดนามจะแซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน

(PDF 158.63 KB)

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

(PDF 4.36 MB)

ภาวะน้ำท่วม และความสำคัญต่อการประมง

(PDF 276.49 KB)

การดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายใต้ การเจรจาข้ามพรมแดน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ แม่นํ้าโขงแบบบูรณาการ

(PDF 9.43 MB)

สรุปสาระสำคัญ ของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III)

(PDF 88.77 KB)