APSC Blueprint 2025 และการสร้างสังคมอาเซียนปลอดภัย

(PDF 1.19 MB)

จับตาเวียดนามกับโครงการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร

(PDF 157.02 KB)

เวียดนามเสือตัวใหม่อาเซียน ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แซงไทยปี '57: คาดปี '62 ส่งออกแตะแสนล้านดอลลาร์ฯ

(PDF 89.01 KB)

คาดส่งออกไทยไป CLMV ปี '60 ขยายตัว 3.8% แตะ 23,000 ล้านดอลลาร์ฯ ... จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ฟื้นตัว

(PDF 82.96 KB)

ปี 2560 เวียดนามจะแซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน

(PDF 158.63 KB)

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

(PDF 4.36 MB)

ภาวะน้ำท่วม และความสำคัญต่อการประมง

(PDF 276.49 KB)

การดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายใต้ การเจรจาข้ามพรมแดน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ แม่นํ้าโขงแบบบูรณาการ

(PDF 9.43 MB)

สรุปสาระสำคัญ ของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III)

(PDF 88.77 KB)

กลไกลสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

(PDF 85.80 KB)

ข้อมูลพื้นฐานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

(PDF 85.03 KB)

การจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(PDF 298.88 KB)