ตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนปี 2564

(PDF 637.45 KB)

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

(PDF 25.98 MB)

ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

(PDF 653.46 KB)

DOING BUSINESS 2020

(PDF 1.74 MB)

How to Set Up a Non-Profit Organization in Singapore

(PDF 1.72 MB)

Business Recovery in ASEAN After COVID-19

(PDF 1.93 MB)

The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific

(PDF 6.43 MB)

MPFD Working Paper on Financing Structure, Micro and Small Enterprises' Performance, and Woman Entrepreneurship in Indonesia

(PDF 4.87 MB)

Asia-Pacific Sustainable Development Journal

(PDF 2.15 MB)

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging Ocean Resources for Sustainable Development of Small Island Developing States

(PDF 6.02 MB)

FAST-TRACKING THE SDGS: DRIVING ASIA-PACIFIC TRANSFORMATIONS

(PDF 2.53 MB)

Changing Sails: Accelerating Regional Actions for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific

(PDF 12.84 MB)