อาเซียน ความหลากหลายสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

(PDF 115.48 KB)

ตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนปี 2564

(PDF 637.45 KB)

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

(PDF 25.98 MB)

ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

(PDF 653.46 KB)

DOING BUSINESS 2020

(PDF 1.74 MB)

How to Set Up a Non-Profit Organization in Singapore

(PDF 1.72 MB)

Business Recovery in ASEAN After COVID-19

(PDF 1.93 MB)

The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific

(PDF 6.43 MB)

MPFD Working Paper on Financing Structure, Micro and Small Enterprises' Performance, and Woman Entrepreneurship in Indonesia

(PDF 4.87 MB)

Asia-Pacific Sustainable Development Journal

(PDF 2.15 MB)

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging Ocean Resources for Sustainable Development of Small Island Developing States

(PDF 6.02 MB)

FAST-TRACKING THE SDGS: DRIVING ASIA-PACIFIC TRANSFORMATIONS

(PDF 2.53 MB)