เพลงชาติไทย (Phleng Chat Thai)

เพลงชาติเวียดนาม (Tien Quan Ca)

เพลงชาติสิงคโปร์ (Majulah Singapura)

เพลงชาติฟิลิปปินส์ (Lupang Hinirang)

เพลงชาติเมียนมาร์ (Kaba Ma Kyei)

เพลงชาติมาเลเซีย (Negaraku)

เพลงชาติลาว (Pheng Xat Lao)

เพลงชาติอินโดนีเซีย (Indonesia Raya)

เพลงชาติกัมพูชา (Nokor Reach)

เพลงชาติบรูไน (Allah Peliharakan Sultan)