องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

 

รายชื่อจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

 1. แม่ฮ่องสอน
 2. เชียงใหม่
 3. เชียงราย
 4. พะเยา
 5. น่าน
 6. อุตรดิตถ์
 7. พิษณุโลก
 8. เลย
 9. หนองคาย
 10. บึงกาฬ
 11. นครพนม
 12. มุกดาหาร
 13. อำนาจเจริญ
 14. อุบลราชธานี
 15. ศรีสะเกษ
 16. สุรินทร์
 17. บุรีรัมย์
 18. ตาก
 19. กาญจนบุรี
 20. ราชบุรี
 21. เพชรบุรี
 22. ประจวบคีรีขันธ์
 23. สระแก้ว
 24. จันทบุรี
 25. ตราด
 26. ชุมพร
 27. ระนอง
 28. สตูล
 29. สงขลา
 30. ยะลา
 31. นราธิวาส

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันตกที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน