บทความภาษาไทย

ปี 2563 E-commerce เวียดนามมุ่งสู่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนามมีธุรกิจ Start-up มากกว่า 3,000 ราย

ผลักดันนมโคไทยส่งออกใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ตลาดอาเซียน - จีน

เวียดนาม มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว

วิเคราะห์ MOU เมียนมา-จีน (1)

การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน (6)

สปป. ลาวเตรียมพัฒนาระบบชำระเงินรองรับการเป็นศูนย์กลางการชำระเงินที่ทันสมัย และปลอดภัย

การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน (5)

แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การเจรจาตัวแทนการค้า

'ธุรกิจค้าปลีก-บันเทิง' เสริมแกร่งสนามบินเอเชีย

การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน (3)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th