บทความภาษาไทย

สถานการณ์วันต่อวันในเมียนมา

การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน (จบ)

สิงคโปร์เตรียมพร้อมจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคกรณีโควิด-19

ผู้ส่งออกกุ้งในเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ฟิลิปปินส์จับมือ Google พาผู้ประกอบการ MSMEs ก้าวสู่โลกดิจิทัล

จีนคู่ค้าใหญ่ที่สุดของยูเออี - ผลกระทบของโคโรนาไวรัสต่อเศรษฐกิจ

ปี 2562 เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขยายตัวร้อยละ 9.5

สปป. ลาว นำเข้าจากไทยอันดับ 1 ในเดือน ธ.ค. 2562

"กล้วยหอม" เป็นผลไม้ชนิดแรกที่กัมพูชามีโอกาสเข้าตลาดจีน

ปี 2563 E-commerce เวียดนามมุ่งสู่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนามมีธุรกิจ Start-up มากกว่า 3,000 ราย

ผลักดันนมโคไทยส่งออกใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ตลาดอาเซียน - จีน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th