บทความภาษาไทย

ไทยติด 60 อันดับแรก ด้านระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต (ETI) ประจำปี 2020

เปิดจุดอ่อน 'จีน' ในสงครามเทคโนโลยี

เมียนมา เร่งพัฒนาถนนทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ 589 กม.

เวียดนามรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนาม งดเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

EEC ศูนย์กลางการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาค CLMV

Rabobank ธนาคารเนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียนจากวิกฤติ COVID-19

เมื่อ 'ก๋วยเตี๋ยวซุปหอยขม' เมนูเด็ดจีน กลายมาเป็น 'วิทยาลัย'

ขนุนอินเดีย 'โกอินเตอร์'

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ตลาดเมียนมาในสภาวะโรคร้าย

โมเดลการสนับสนุน SMEs สู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกของสิงคโปร์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th