บทความภาษาไทย

เครื่องบินบรรทุกมังคุดไทย 15 ตัน มูลค่าราว 23,300 ดอลลาร์สหรัฐ สู่นครหลานโจว

'กัมพูชา' ภายใต้การเปลี่ยนแปลง เมื่อ 'จีน' เข้ามา

เจาะลึกวัฒนธรรม "การเห็นประโยชน์ส่วนรวม" ในเอเชีย ช่วยรับมือโควิด-19

วิกฤต (ราคา) อาหารในจีน โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจระยะฟื้นตัว

"ท่องเที่ยว" หัวใจเศรษฐกิจอาเซียน เดินหน้าแบบไหนหลังโควิด-19

'ท่องเที่ยว' อาเซียนหลังโควิด-19 การกลับมาที่ 'ต่างไปจากเดิม'

ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

ไทยติด 60 อันดับแรก ด้านระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต (ETI) ประจำปี 2020

เปิดจุดอ่อน 'จีน' ในสงครามเทคโนโลยี

เมียนมา เร่งพัฒนาถนนทางด่วนเส้นทางย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ 589 กม.

เวียดนามรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนาม งดเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th