บทความภาษาไทย

ทำอย่างไรให้รอดพ้นในสภาวะ COVID-19 ในเมียนมา

การค้าชายแดน เมียนมา-จีน

แม็คโคร ลงนาม MOU ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรกัมพูชา

ฟิลิปปินส์ ส่งกล้วยเข้าญี่ปุ่นน้อยลง โอกาสของไทยขยายการส่งออกสู่ตลาดกล้วยญี่ปุ่น ?

การลงทุนในเมียนมาหลัง COVID-19

น้ำใจจากไทยสู่เมียนมา

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตราดเชื่อมต่อกัมพูชา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 'อาเซียน'

เมื่อขาด 'จีน' แม้แต่ปัจจัย 4 อย่างร้านอาหารก็ร่วงไม่เป็นท่า

เมืองน่าลงทุนในเมียนมา

โอกาสการค้าและการลงทุนไทย จากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกาญจนบุรีเชื่อมต่อเมียนมา โอกาสทางธุรกิจไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th