บทความภาษาไทย

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนฟิลิปปินส์ คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

บริษัทญี่ปุ่นร้อยละ 57 ในเวียดนามมีแผนจะขยายธุรกิจ

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วโดย FDI

สิงคโปร์วางเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูงระดับโลก ภายในปี 2573

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เสนอปรับลดภาษี MFN สำหรับการนำเข้าข้าวจากประเทศนอกอาเซียน

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในนครเซี่ยงไฮ้ โอกาสในอนาคตของผู้ประกอบการไทย

กระทรวงพาณิชย์จีนเดินหน้าขยายเครือข่ายการค้าเสรี นโยบายเศรษฐกิจจีนที่ไทยไม่ควรมองข้าม

สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์จีนปี ค.ศ. 2021

เศรษฐกิจเวียดนามมีศักยภาพมาก มาร์เก็ตแคปกำลังแซง'ฟิลิปปินส์'

โทรศัพท์ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

UMFCCI ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเมียนมา ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังมีความไม่แน่นอน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th