บทความภาษาไทย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน

จีนมีผู้บริโภคผู้หญิง อายุ 20-60 ปี เกือบ 400 ล้านคน โอกาสของสินค้าไทยในแดนมังกร

สปป. ลาว ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี จีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเชื่อมโยงดิจิทัล ปัจจัยสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์

เวียดนาม เตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

โควิด กับ การฆ่าตัวตาย : ญี่ปุ่นเคสพุ่ง ส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง

LGBT ญี่ปุ่นเดินหน้าเรียกร้องสมรสเท่าเทียม ขณะที่หลายประเทศในเอเชียยังไม่เปิดรับความแตกต่าง

ผู้บริโภคเวียดนามให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อุตสาหกรรม Self-care ฟิลิปปินส์ กำลังเติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดฯ COVID-19

เวียดนามปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมอีคอมเมิร์ซ

อุตสาหกรรมเหล็กคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2564

อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามมองเห็นโอกาสในการส่งออกเส้นด้ายและชุดกีฬา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th