บทความภาษาไทย

"บันเทิงไทย" บูมใน "จีน" ภายใต้ภาพจำ "ประเทศแห่งความหลากหลายทางเพศ"

โอกาสใหม่ของ "อาเซียน" จากจีน ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย

ไทยมุ่งเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

เปิดคำสอนของแม่ หล่อหลอม สีจิ้นผิง ผู้นำจีน ยึดมั่นความซื่อตรง-มีวินัย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน

จีนมีผู้บริโภคผู้หญิง อายุ 20-60 ปี เกือบ 400 ล้านคน โอกาสของสินค้าไทยในแดนมังกร

สปป. ลาว ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี จีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเชื่อมโยงดิจิทัล ปัจจัยสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์

เวียดนาม เตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

โควิด กับ การฆ่าตัวตาย : ญี่ปุ่นเคสพุ่ง ส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง

LGBT ญี่ปุ่นเดินหน้าเรียกร้องสมรสเท่าเทียม ขณะที่หลายประเทศในเอเชียยังไม่เปิดรับความแตกต่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th