บทความภาษาไทย

กาแฟไทยเนื้อหอม ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และแคนาดา

ต่างชาติ เชื่อมั่นสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากประเทศไทย

เปิดตัว แพลตฟอร์มการค้าเทคโนโลยี จีน-อาเซียน

"จีน" เปิดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ "กวางตุ้ง-มาเก๊า" ยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

ทำไมจีนต้องปฏิรูปสังคม คนจีนรู้สึกอย่างไร และไทยควรเอาอย่างหรือไม่

"วัคซีนพาสปอร์ต - โควิดเดลต้า" ความท้าทายของเอเชีย

ตลาดโลกมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลาดในประเทศเติบโตประมาณ 10%

โอกาสใหม่ของ "อาเซียน" จากจีน ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน

"บันเทิงไทย" บูมใน "จีน" ภายใต้ภาพจำ "ประเทศแห่งความหลากหลายทางเพศ"

โอกาสใหม่ของ "อาเซียน" จากจีน ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th