บทความภาษาต่างประเทศ

SINGAPORE TO RAISE GST FOR FIRST TIME IN DECADE DESPITE SURPLUS - BUT TAXPAYERS WON'T FEEL PAIN FOR AT LEAST THREE YEARS

Bringing electricity to rural Indonesia

Vietnam's coal-powered future could be dangerous

Singapore's ASEAN challenges: twists and turns

The Beijing marriage market: putting a price on a perfect match in a Chinese park

ASEAN's role in Japan's Indo-Pacific strategy

Malaysia: Hackers can easily steal your keyless entry car

Time for the Indonesian government to decide whether Jakarta sinks or swims

This Chinese New Year, Asian travellers are flocking to Japan

Sharks in Crisis 2018

5 in 10 ASEAN SMEs expect revenue growth this year

How Marawi pushed Asean nations to join forces against terrorism

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th