บทความต่างประเทศ

What Xi's second term can bring Asean

Asean Open Skies implementation remains slow - IDEAS

Can ASEAN Help End the Rohingya Crisis?

ASEAN moves to boost air connectivity

Startups tapped to rescue disaster-prone ASEAN region

Honeywell raises the bar for Asean aviation safety

Managing migration better can boost growth in Asean: World Bank

Indonesia can be used as gateway to ASEAN for exports

Connected growth: Asean and South Asia in 2037

ASEAN Tech Funding Hits Record High

People-centred ASEAN: not quite there

How artificial intelligence can help Asean

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th