บทความภาษาต่างประเทศ

Cambodia: Toxic substance from mine responsible for poisoning of hundreds

Asean at an inflexion point; positive outlook cannot be taken for granted: Chan Chun Sing

States could part fund air travel to Asean destinations

Malaysian markets claw back early losses from election shock

Germans to purchase up to 50 tonnes of Myanmar tea leaves

Japan's famously polite train commuters lose their cool sometimes. There were 825 attacks last year

Should Australia join ASEAN? Lessons from Vietnam

Asean leading the way in going green

Why ASEAN Needs to Invest More in Cybersecurity

Asean's active role in the greening of growth

Getting ready for the Asean smart cities network

British expertise key to making Myanmar an economic powerhouse

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th