บทความภาษาต่างประเทศ

Is Promoting Human Rights in ASEAN an Impossible Task?

India and Asean look to each other to balance against China's rise

ASEAN to benefit from connectivity partnership

Imperial Japan saw itself as a 'warrior nation' - and the idea lingers today

Open up for trade with ASEAN: Prof Kishore Mahbubani

Vietnam establishes Cyber Command to defend "national sovereignty" in cyberspace

Singapore Ministry of Finance partners young social media influencers to promote Budget 2018

AUSTRAC hosting ASEAN-Australia Codeathon to find innovative digital solutions for fighting terrorism financing

ASEAN integration key to Southeast Asia's potential in 2018

World Bank rates PH 'fastest-growing' Asean economy in growth estimates

Why investing in thriving ASEAN market is good for U.S. pork

As Asean chair, Singapore may find its warming ties with China turning frosty once more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th