บทความภาษาต่างประเทศ

Philippines moves to quit ICC: What does it mean?

The future of women in Asean: Three priorities for govts

ASEAN-Australia: it's all about peace and prosperity

Indonesia to confront Rohingya crisis at ASEAN

ASEAN-Australia Special Summit matters to us all

An open digital highway in Asean

Aung San Suu Kyi comes to ASEAN summit with reputation tarnished

The ASEAN-Australia Special Summit marks a step toward a deeper relationship

Engendering an inclusive Asean

ASEAN military chiefs push for peace in South China Sea

The Status of Laos' Forests

CHURNING POLITICAL STORMS COLLIDE: WHAT WILL PROVE DECISIVE IN MALAYSIA'S ELECTION?

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th