บทความต่างประเทศ

'Quite backwards': Chinese tourists gawk at impoverished North Koreans

ASEAN and ASEAN-led Mechanism (EAS) Need Commitment on These Four Things, Says Indonesian Ambassador to Russia Oratmangun Djauhari

New ASEAN Cyber Drill Kicks Off in Vietnam

Growth Opportunities for the ASEAN Automotive Composites Market to 2022 - Research and Markets

'Asean economic integration progress hampered'

'China's influence could disrupt Asean integration script'

Asean culture house opens in Busan

The future of ASEAN hotel industry

Cimatu calls on ASEAN to conserve mangroves

Thompson Headed To ASEAN Rail Summit 2017

Asean rising: Can the region be transformed into one cohesive community?

Myanmar crisis: Humanitarian effort by Asean a possibility

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th