บทความต่างประเทศ

Study of Buddhist View on Women Empowerment in ASEAN Region

Charting a course for Asean's future

China wins vs U.S. at ASEAN Summit but loses on publicity

Cash, Oaths, Holy Water: The Quest by Cambodia's Ruling Party to Identify True Supporters

Two ASEAN Heritage Parks declared in Indonesia

Aung San Suu Kyi Is Benefiting from ASEAN's Silence on Myanmar's Rohingya Crisis

Investments in Asean shrinking

Money will start flowing out of China again, but it'll be much more targeted

PH has shortest maternity leave in ASEAN - labor groups

Malaysia leads Asean in bond market, says analyst

Building an alliance culture in Asean

ASEAN's First Naval Exercise in Perspective

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th