บทความภาษาต่างประเทศ

Green Growth Must Accelerate in ASEAN

Bad scorecards for ASEAN nations in the World Competitiveness Rankings

The world as a hostile workplace: Harassment from Hollywood to Ho Chi Minh

VIETNAMESE SEE SPECIAL ECONOMIC ZONES AS ASSAULT FROM CHINA

Why UK-ASEAN trade ties are thriving

Japan's cold chain logistics helps Pyin Oo Lwin farmers

China is working to change global commodities trading to its own benefit

Vietnam bets on success of SEZs

Malaysia is scrapping plans for a high-speed railway to Singapore. Here's who wins and loses

Concept will boost growth for Asean

Grab hungers to be Asean consumers' daily staple as it unveils food delivery service

5th Lao-Thai Friendship Bridge gets green light

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th