บทความภาษาต่างประเทศ

Global tech companies in Southeast Asia

ASEAN-Italy partnership continues to grow

Huawei wants to unlock ASEAN's digital potential

ASEAN Finance Officials Eye Greater Integration, Push for Infrastructure Investment

Asean solution for water crisis

Strengthening agriculture to safeguard Asean's rice bowl

Tax harmonisation in Asean: S'pore should take the lead

Philippines Most at Risk in Asean From China-U.S. Trade War

ASEAN students receive tips on landing jobs in Korea

'Minding the gaps' in Asean: Protecting the present and financing the future

Fear and isolation for Myanmar's remaining Rohingya

In advancing e-commerce, Asean should study problem of fake goods sold online, protect consumers

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th