บทความภาษาต่างประเทศ

Can India-Japan Relations enhance India's position in the ASEAN Countries?

Belt and Road road corridors put half of Myanmar's population at risk

Higher education sector has much to gain from ASEAN links

Asean SMEs to invest more in technology to boost business performance

SINGAPORE TO RAISE GST FOR FIRST TIME IN DECADE DESPITE SURPLUS - BUT TAXPAYERS WON'T FEEL PAIN FOR AT LEAST THREE YEARS

Bringing electricity to rural Indonesia

Vietnam's coal-powered future could be dangerous

Singapore's ASEAN challenges: twists and turns

The Beijing marriage market: putting a price on a perfect match in a Chinese park

ASEAN's role in Japan's Indo-Pacific strategy

Malaysia: Hackers can easily steal your keyless entry car

Time for the Indonesian government to decide whether Jakarta sinks or swims

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th