บทความภาษาต่างประเทศ

'ASEAN may be forced to choose between US, China'

FORCED LABOUR A SORE TOPIC BETWEEN SOUTH KOREA AND JAPAN AS COURT VERDICT LOOMS

Duterte is China's voice in ASEAN?

CAMBODIAN WORKERS WEIGH THE COST OF EU?S STAND ON HUMAN RIGHTS

Trade war will not have immediate impact on Asean

Cambodia among fastest growing economies in region: McKinsey

'Startup visa' lures expats to Shanghai

How Asean should respond to geopolitical risks

Chinese tech giants scramble for Southeast Asia

Thailand's central bank can afford to wait before hiking rates

Asean's geopolitical dynamics influenced by unilateral moves

Cambodia cabinet 6.0 and Industrial Revolution 4.0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th