บทความภาษาต่างประเทศ

Is Chinese investment a risky business?

Cambodia-Japan ties: Robust in political trust but lacking strategic substances

ASEAN+3 think tank cuts economic growth forecasts

Myanmar has an energy problem

Indonesia's dull solar sector

ASEAN's insatiable demand for energy

Myanmar ups efforts to stem fall in rice exports

Tourism power of one in Asean

ASEAN to devise Code of Conduct on South China Sea

Investing in ASEAN's Tea Industry

'ASEAN may be forced to choose between US, China'

FORCED LABOUR A SORE TOPIC BETWEEN SOUTH KOREA AND JAPAN AS COURT VERDICT LOOMS

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th