บทความภาษาต่างประเทศ

Hydrogen as a clean fuel for transportation

How China is fueling the growth of beauty brands and boosting luxury players

Is Chinese investment a risky business?

Cambodia-Japan ties: Robust in political trust but lacking strategic substances

ASEAN+3 think tank cuts economic growth forecasts

Myanmar has an energy problem

Indonesia's dull solar sector

ASEAN's insatiable demand for energy

Myanmar ups efforts to stem fall in rice exports

Tourism power of one in Asean

ASEAN to devise Code of Conduct on South China Sea

Investing in ASEAN's Tea Industry

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th