งานวิจัยภาษาต่างประเทศ

Financing Universal Healthcare and the ASEAN: Focus on the Philippine Sin Tax Law

Local Heritage Networking for ASEAN Connectivity

Decentralized Local Governance in Asian Region: Good Practices of Mandaluyong City, Philippines

Governance Matters: Decentralization, Democratization for Development, Mandaluyong City Philippines Experience

Public Finance in the ASEAN: Trend and Patterns

What it means to be Malay Muslims: The Role of Language in Ethnic Identity Construction and Ethnic Maintenance of Thai-Malay Muslims

The ASEAN Community 2015 and English Language Teaching in Thailand

China ready to further boost cooperation with ASEAN: FM

IMPROVING EMISSION REGULATION FOR COAL-FIRED POWER PLANTS IN ASEAN

THE RISKS FOR ASEAN OF NEW MEGA-AGREEMENTS THAT PROMOTE THE WRONG MODEL OF E-COMMERCE

AD VALOREM EQUIVALENTS OF NON-TARIFF MEASURES IN ASEAN

Non-Tariff Measures in ASEAN

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th