งานวิจัยภาษาต่างประเทศ

Sense of Place and Power Geometry of Female Myanmar Migrant Workers in Bangkok, Thailand

Peri-urban Agriculture in Ubon Ratchathani City: Pressure and Persistence

Moving out of Home: Negotiating Gender for Personal Transformation of Hmong Women Working in Tourism-related Activities in Sa Pa, Vietnam

Political economy of natural resource revenue sharing in Indonesia

Farm Risk Reduction Assessment for Nusa Tenggara Islands, Indonesia

Will no one Plant a Tree in Indonesia? Yes, the Poor Will, and on Islands not Known for Their Forests: One such is Timor

Financing Universal Healthcare and the ASEAN: Focus on the Philippine Sin Tax Law

Local Heritage Networking for ASEAN Connectivity

Decentralized Local Governance in Asian Region: Good Practices of Mandaluyong City, Philippines

Governance Matters: Decentralization, Democratization for Development, Mandaluyong City Philippines Experience

Public Finance in the ASEAN: Trend and Patterns

What it means to be Malay Muslims: The Role of Language in Ethnic Identity Construction and Ethnic Maintenance of Thai-Malay Muslims

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
www.dla.go.th

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2212

  • อีเมล asean@dla.go.th